ועדה של הכנסת ה-4

ועדה משותפת על קיצוצים בתקציב משרד החינוך והתרבות לשנת 1961\62

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים