ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה לשמיעת תביעת המשלחת מטעם תיאטרון הקאמרי על שחרור הציוד של התיאטרון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים