ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין ההצעות לשיפור דרכי עבודת ועדת הכספים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים