ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה לעניני אילת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים