ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לפקודת מס הכנסה (תיקון)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים