ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לדו"ח מבקר המדינה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים