ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בראשות היו"ר ישראל גורי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים