ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לתקציב הכנסת לשנת הכספים 1960\61

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים