ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה לחוק הקאדים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים