ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בשאלת הנגע הקלוקל בספרות, בידור ועתונות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים