ועדה של הכנסת ה-4

ועדה משותפת לעניני ספורט וחינוך הגופני

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים