ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לעניני האופרה הישראלית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים