ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לענין הקצבות למוסדות מחקר, מדע, תרבות ואמנות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים