ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לענין פיגור בתשלומי משכורת למורי אגודת ישראל

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים