ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לענין "ליילנד"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים