ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לענין הצעת חוק רשות הנמלים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים