ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה לענין גידול כותנה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים