ועדה של הכנסת ה-4

ועדת משנה בענין בירור בעיית הצפיפות באוטובוסים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים