ועדה של הכנסת ה-4

ועדת המשנה לענין הצעת חוק הספנות (כלי שיט), תש"ד-1960

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים