ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת העיריות (מס. 17)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים