ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק הרשויות המקומיות (גימלאות לראש רשות וסגניו) תשי"ט - 1959

קוד המקור של הנתונים