ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק הרשויות החקלאיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים