ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת לענין "קול ישראל"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים