ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת לדיון בבעיית העברינות לאור המאמרים שפורסמו ב"הארץ"

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים