ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת לדיון בבעיית העברינות לאור המאמרים שפורסמו ב"הארץ"

קוד המקור של הנתונים