ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת לבירור התערבות המשטרה במחסני הסוכנות ברמלה

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים