ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק הגנת תואריים לאומיים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים