ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת הפטנטים והמדגמים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים