ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לתיקון פקודת העדות (עדות ילדים)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים