ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק ניהול מוסדות ציבוריים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים