ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק המועצות להתישבות חקלאית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים