ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לפקודת החברות (מס' 2) לאגרות הרשם הכללי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים