ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק לתיקון פקודת החברות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים