ועדה של הכנסת ה-3

ועדת המשנה לחוק לתיקון פקודת בתי משפט השלום

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים