ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לקביעת לוח התאריכים בקשר לבחירות לכנסת

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים