ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק נכי מלחמה בנאצים

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים