ועדה של הכנסת ה-3

ועדת המשנה לחוק הביטוח הלאומי

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים