ועדה של הכנסת ה-3

ועדת המשנה לענין שטטנר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים