ועדה של הכנסת ה-3

ועדת המשנה לענין ינון

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים