ועדה של הכנסת ה-3

ועדת המשנה בראשות היו"רים יוסף אפרתי ואריה בהיר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים