ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת בראשות היו"ר ישראל גורי תקציב משרד החינוך

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים