ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת בראשות היו"ר ישראל גורי לענין הרשויות המקומיות

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים