ועדה של הכנסת ה-3

ועדה משותפת בראשות היו"ר ישראל גורי לעניני נפטא

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים