ועדה של הכנסת ה-3

ועדת המשנה בראשות היו"ר יוחנן בדר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים