ועדה של הכנסת ה-3

ועדת המשנה בראשות היו"ר ישעיהו פורדר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים