ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק עידוד החסכון (ערבות למלוות והנחות ממס הכנסה) תשט"ז - 1956

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים