ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין מחירים מוגזמים של דרכונים והיתרי יציאה (הצעה לסה"י)

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים