ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק לתיקון מס הבולים, תשי"ט - 1959

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים