ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לחוק הרשויות המקומיות (אגרות העברת מקרקעין) תשי"ט- 1958

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים