ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה לענין השמדת עודפי תוצרת חקלאית

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים