ועדה של הכנסת ה-3

ועדת משנה בראשות היו"ר אריה בהיר

כל ישיבות הועדה

קוד המקור של הנתונים